Nu op Puur NL

Algemene actievoorwaarden

Onderstaande algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele acties  van Puur NL. Door deelname verklaart de deelnamer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en accepteert hij of zij deze voorwaarden in zijn totaliteit.  Wanneer rondom een actie specifieke voorwaarden gecommuniceerd worden gelden deze ter aanvulling (dus niet ter vervanging) op onderstaande. Wanneer onderstaande algemene voorwaarden conflicteren met de specifieke voorwaarden rondom een actie dan geven de specifieke actievoorwaarden de doorslag.

 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
   
 • Gegevens van deelnemers worden niet gecommuniceerd aan derde partijen, tenzij specifiek anders vermeld wordt in communicatie rondom de actie. Uitzondering hierop zijn de persoonsgegevens van de winnaars/winnaressen voor zover deze nodig zijn voor de afhandeling van de prijzen.
   
 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn om mee te kunnen doen aan promotionele acties.
   
 • Gewonnen prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld tenzij specifiek anders gecommuniceerd is in communicatie rondom de actie.
   
 • Prijzen worden niet uitgekeerd wanneer gegrond vermoeden bestaat dat aanmelding verlopen is middels een dienstverlenende tussenpartij en niet door persoonlijke deelname.
   
 • Gewonnen waardepapieren (waaronder waardecheques, waardebonnen, tegoedbonnen en vouchers) hebben een maximale geldigheidstermijn van een kalenderjaar vanaf het moment van uitreiken, toesturen of overhandigen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat binnen communicatie rond de actie of op het waardepapier zelf. Bij gedeeltelijke besteding van een waardepapier wordt een restwaarde van het waardepapier niet geldelijk uitgekeerd maar vervalt deze.
   
 • Puur NL, Regionale Radio Groep en/of andere participerende organisaties binnen promotionele acties zijn niet verantwoordelijk voor eventuele materiële of immateriële schade aan derden die voortkomt uit deelname aan de actie.
   
 • Alle medewerkers van Puur NL, Regionale Radio Groep en/of andere participerende organisaties binnen promotionele acties alsmede hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.
   
 • Puur NL, Regionale Radio Groep en/of andere participerende organisaties binnen promotionele acties zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersdiensten. Puur NL en/of haar partner(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs of prijzen niet opgehaald of verzilverd worden binnen redelijk termijn of het termijn wat vooraf is aangegeven.
   
 • Puur NL, Regionale Radio Groep en/of andere participerende organisaties binnen promotionele acties kunnen om organisatorische redenen of juridische/wettelijke regelgeving bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
   
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van de organiserende partij en hoeft niet betaald te worden door de winnaar.
   

 

advertentie


advertentie